Open API :) สำหรับนักพัฒนา

แสดงค่าประจำวัน :
//covid19.th-stat.com/api/open/today

ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลา (เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/20) :
//covid19.th-stat.com/api/open/timeline

ข้อมูลแต่ละเคส :
//covid19.th-stat.com/api/open/cases

ข้อมูลสรุปจากเคส :
//covid19.th-stat.com/api/open/cases/sum

แจ้งเตือนพื้นที่ตามคำประกาศ :
//covid19.th-stat.com/api/open/area


ขอบคุณทีม TCDG ที่ทำให้โครงการนี้ได้เป็นที่รู้จัก
ขอบคุณทีมกรมควบคุมโรคที่ประสานงานเพื่อส่งต่อข้อมูลตลอดมา
ขอบคุณทีมงานคิดการณ์ใหม่ สตูดิโอ ที่ช่วยกันรวบรวมข้อมูลเพื่อทำ API ออกมา
ขอบคุณ SmileHost ที่ให้ใช้พื้นที่สำหรับการแผยแพร่นี้
ขอบคุณทุกคนที่ทำให้โครงการนี้จบลงด้วยการเป็นตัวแทนของการส่งต่อข้อมูลต่อไป